Slide background

Ordlista

A

Amalgam Material för tandfyllning som består av en blandning av silver, tenn, koppar, zink och kvicksilver. Används sällan numera.
Aplasi När man saknar ett eller flera tandanlag från födseln.
Approximalyta Tandyta som är vänd mot tanden framför eller bakom.

B

Bettfysiologi Läran om tuggsystemet.
Bettskena Avtagbar skena i hård- eller mjukplast som avlastar tuggsystemet. Skenan motverkar muskelspänning i huvud och hals.
Bro En ersättning för en eller flera förlorade tänder som fästes på närliggande tänder. Konstruktionen fungerar som en "bro" över tandluckan och går inte att ta av.
Bruxism Tandgnissling och tandpressning.
Brygga Ett annat namn för bro, se bro.
Buckalt Tandyta som vetter mot kinden.

C

Canin Hörntand Tand nummer tre räknat från mitten av tandraden.
Carisolv Gelé som används för att lösa upp tandsubstans som angripits av karies.
Cement 1 Det yttersta lagret på tandens rot. 2. Material för att sätta fast olika typer av konstruktioner.

D

Delprotes Avtagbar protes som ersätter förlorade tänder. Fästs vid de kvarvarande tänderna med klamrar.
Dental Kommer från ordet dent, som betyder tand.
Dentin Tandben Hårdvävnad som utgör huvuddelen av tanden och som är täckt med emalj eller cement.
Distalyta Tandyta som vetter bakåt mot angränsande tand.

E

Emalj Det hårda yttre skiktet på tandens synliga del, den så kallade kronan.
Eruption När en ny tand tränger fram. Ordet kommer av verbet eruptera. Även verbformen erumpera förekommer.
Extraktion När en tand dras ut.

F

Fissurer Fåror i tanden, vanligast på tuggytor.
Fissurförsegling När man tillsluter fårorna eller groparna i tandens tuggytor med en tunnflytande plast för att utestänga bakterier.
Fixtur Annat ord för titanskruv.

Fluor Grundämne som stärker tänderna. Finns till exempel som tillsats i tandkräm.

Fluoridlösning Lösning som innehåller fluor för munsköljning eller pensling i syfte att stärka tänderna.
Fluortabletter Tabletter som innehåller fluor och som man suger på i syfte att stärka tänderna.

Fluortandkräm Tandkräm med fluortillsats, se fluor.
Fyllning Kallas ofta "lagning". Ersättning av förlorad tandvävnad.

G

Gingivit Tandköttsinflammation.
Glasjonomer Ett tandfyllningsmaterial av silikatpulver och hårdplast, som avger fluor.
Guttaperka Gummimaterial som används vid rotfyllning.

H

Halitos Kroniskt dålig andedräkt.
Helprotes Så kallade "löständer" när samtliga tänder saknas. En helprotes är avtagbar.

I

Implantat Skruvar av titan som opereras in i käkbenet och som nya konstgjorda tänder fästs vid.
Implantatbro Bro som är förankrad i käkbenet med titanskruvar. Kallas även KBF-bro (käkbensförankrad bro).
Incisiv Framtand. Tand nummer ett och två räknat från mitten av tandraden.
Initialkaries Första stadiet av karies.
Interdentalborste Liten "flaskborste" för rengöring mellan tänderna.
Interdentalt Utrymmet mellan tänderna.

J

Jacketkrona Äldre ord för porslinskrona, se krona.

K

Karies Sjukdom som orsakar hål i tänderna.
Keram Tandfyllningsmaterial av keramik.
Klorhexidin Bakteriedödande medel.
Kofferdam Gummiduk som sätts fast runt tanden för att hålla torrt så att inte saliv läcker in under en behandling.
Komposit Tandfyllningsmaterial av plast som är tandfärgat.
Kritkaries Ytlig karies som är kritliknande.
Krona Den del av tanden som normalt syns i munnen. Består av emalj, dentin och pulpa. Ordet kan också betyda en konstgjord krona, till exempel guldkrona eller krona i keramik, som används för att bygga upp en skadad tand.

L

Lingualt Tandyta som vetter mot tungan.
Lustgas Dikväveoxid Används bland annat i lugnande och smärtstillande syfte vid tandbehandling.

M

Mesialyta Tandyta som vetter framåt mot angränsande tand.
Mjölktänder Barnens första tänder, som tappas och byts ut från cirka fyra till fjorton års ålder.
Molar Kindtand, så kallad "oxeltand". Tand nummer sex, sju och åtta räknat från mitten av tandraden.

O

Ocklusalt Tandens tuggyta.
Odontologi Läran om tänderna och deras sjukdomar.
Oral kirurgi Operation i munhålan.
Ortodonti Tandreglering.
Osteit Inflammation i benvävnad, se även periapikal osteit.

P

Parodontit Sjukdom som orsakar tandlossning.
Partialprotes Avtagbar protes som ersätter förlorade tänder och som fästs vid de kvarvarande tänderna med klamrar.
Pedodonti Barntandvård.
Periapikal osteit Inflammation i benvävnaden runt rotspetsen, se även osteit.

Permanenta tänder De bestående tänder som kommer efter mjölktänderna, 32 stycken varav fyra är visdomständer. Hos en del personer bryter inte alla visdomständer fram, eller så saknas anlag till en eller flera visdomständer.

Plack Bakteriebeläggning på tänderna.
Premolar Främre kindtand. Tand nummer fyra och fem räknat från mitten av tandraden.
Primära tänder Mjölktänder. Barn får 20 stycken.
Profylax Förebyggande insatser.
Protes Konstgjord ersättning av kroppsdel. Tandproteser kan vara fasta eller avtagbara, till exempel kronor/broar eller löständer.
Protetik är samlingsnamn för kronor, broar och proteser.
Pulpa Den innersta delen av tanden som består av bindväv, blodkärl och nerver.
Pulpit Inflammation i pulpan som ger upphov till tandvärk.

R

Rot Den del av tanden som sitter i käkbenet. En tand kan ha en eller flera rötter.
Rotfraktur En spricka i roten, se rot.
Rotfyllning Behandling där den skadade pulpan tas bort och tandens rotkanal försluts med guttaperka och ett rotkanalcement.

S

Sackaros Vanligt socker. Innehåller näring som gör att bakterierna i munnen bildar syra.
Sekundärkaries Karies i anslutning till en fyllning eller krona.
Syraattack Syraangrepp på tandytan. Syran bildas när munnens bakterier bryter ner socker till syra.

T

Tandben Dentin. Den något mjukare delen av tanden som finns innanför emaljytan.
Tandgnissling När tänderna gnids mot varandra.
Tandhygienist Legitimerad yrkesgrupp som arbetar med förebyggande tandvård.
Tandköttsficka En några millimeter djup ficka mellan tandkött och tand.
Tandlossning Orsakas av inflammation i tändernas fäste i käken.
Tandpressning När man biter ihop hårt.
Tandsten Hårda, förkalkade bakteriebeläggningar.
Tandtekniker Yrkesgrupp som på laboratorium framställer tandersättningar, till exempel kronor, broar och proteser.
Tandvårdsrädsla Stark rädsla för tandvård.
Titanskruv En skruv som till exempel ersätter en förlorad rot och som växer samman med käkbenet. Används som implantat.
Täckprotes En typ av helprotes som fästs med tryckknappar på implantat eller kvarvarande rot.

V

Visdomstand Den bakersta kindtanden. Tand nummer åtta som bryter fram från senare tonåren och framåt. Det är möjligt att få fyra visdomständer, men hos en del personer bryter inte alla visdomständer fram eller så saknas anlag till en eller flera visdomständer.

X

Xylitol Björksocker Kan inte användas av munnens bakterier för syrabildning och är därmed ett tandvänligt sötningsmedel.

Öppettider

Öppettider
Team Olsson

Måndag

kl. 07:00 – 13:00

Tisdag

kl. 13:00 – 19:00

Onsdag

kl. 07:00 – 13:00

Torsdag

kl. 13:00 – 19:00

Fredag

kl. 08:00 – 13:00

Öppettider
Team Skeppar

Måndag

kl. 10:00 – 17:00

Tisdag

kl. 07:00 – 13:00

Onsdag

kl. 07:00 – 13:00

Torsdag

kl. 13:00 – 19:00

Fredag

Stängt

Kontakt

Team Olsson

Telefon: 040-674 56 60
Mobil: 0733-367 167
Mejla oss på: peter.olsson@tandh.se

Team Skeppar

Telefon: 040-611 30 05
Mobil: 0707-173 662
Mejla oss på: jonas.skeppar@tandh.se

Medlemmar i

Vi är medlemmar i Sverige Tandläkarförbund och Privattandläkarna

© 2024 TandHälsan Olssson & Skeppar

Adress

TandHälsan Olsson & Skeppar
Kamrergatan 8
211 56 Malmö

Se karta

karta