Slide background

Dataskyddspolicy Team Olsson

Tandläkare Peter Olsson AB:s dataskyddspolicy

Din integritet är vår högsta prioritet på Tandläkare Peter Olsson AB. Därför har vi utvecklat en dataskyddspolicy som beskriver hur vi använder, delar, samlar in, överför och lagrar din information.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dina rättigheter.

Dataskyddspolicyn har tre syften:

  1. Att på ett tydligt sätt förklara för dig som patient hur vi använder den information som du delar med oss.
  2. Att säkerställa att du förstår vilken information vi samlar in med din tillåtelse och vad vi gör med den.
  3. Att hålla oss ansvariga för att skydda dina rättigheter och din personliga integritet.

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna bedriva en säker och trygg tandvård av hög kvalitet. Därför registrerar vi personuppgifter varje gång du kontaktar oss. Tandläkare Peter Olsson AB arbetar med ständig förbättring. Därför används även dina personuppgifter även för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet.

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med patientdatalagen (PDL) samt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information samlar vi in?

Informationen som du ger oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Såsom att du kontaktar oss via vår hemsida eller andra kommunikationsmedel. När du bokar en tid. Även när du besöker vår hemsida. Personuppgifter vi samlar in kan vara:

  1. Person och kontaktuppgifter- namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer, hur du föredrar att kommunicera med oss, etc.
  2. Betalningsinformation- fakturainformation, etc.
  3. Enhetsinformation- IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärminställningar.

Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medgivande. En patientjournal skall alltid innehålla följande uppgifter:

  1. Bakgrund till vården. Anamnes och sjukdomshistoria. Status.
  2. Anledning till mera betydande åtgärder. Diagnoser.
  3. Väsentliga uppgifter om vidtagna åtgärder och behandlingar. Planerade åtgärder och prognoser.

För din säkerhet registreras alla anrop som går genom Tandläkare Peter Olsson AB:s journalsystem. Detta kallas för loggar. Anropen loggas med tidsstämpel, användare, vårdenhet, vårdgivare och patient och kan användas för uppföljning av vårdgivaren. Det innebär att du alltid kan se vem, vad och när någon gjort något med dina personuppgifter.

I 3 kap. Patientdatalagen finns bestämmelser om vad skyldigheten att dokumentera och föra patientjournal innebär. Grundläggande bestämmelser om vad en patientjournal skall innehålla finns i 3 kap. 5-8 och 11 § PDL. En patientjournal skall bland annat innehålla de uppgifter som behövs för en god och säker vård av patienten (3 kap. 6 § PDL).

Vad gör vi med den information vi samlat om dig?

Som tidigare nämnts så behövs dina uppgifter för att kunna erbjuda en säker och trygg tandvård av hög kvalitet samt för oss att kunna följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till Försäkringskassan och nationella hälsodataregister.

Tandläkare Peter Olsson AB samlar även in övrig information som generellt sett är nödvändig för andra syften vilket beskrivs nedan och vi behandlar personuppgifter för nedanstående lagliga syften.

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen.
(Varför behandlingen är nödvändig)
Automatiserat beslutsfattande. (J/N)
För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Fullgöra vårt avtal med dig. J
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Fullgöra vårt avtal med dig. J
För kundanalys, administration och för Tandläkare Peter Olsson AB:s interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Fullgöra vårt avtal med dig och andra berättigade intressen. J
För att utföra riskanalys och riskhantering. För att utföra riskanalys och riskhantering. J
För att förbättra vår verksamhet, såsom att förbättra vår tjänstemodell och utveckla nya tjänster samt nya tjänstemöjligheter. Andra berättigade intressen. J

Kommunicera med dig. Tandläkare Peter Olsson AB kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera och marknadsföra Tandläkare Peter Olsson AB. Detta kan vara för att skicka kallelse för din nästa tandvårdsundersökning eller annan bokad tid hos oss. Men även för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster. Detta görs via elektroniska informationskanaler, via telefon och brev.

Om du inte vill motta sådan information eller ändra hur vi kommunicerar, är du välkommen att maila till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter i patientjournalen bevaras i enlighet med patientdatalagen i tio år.

Vem/Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som känsliga personuppgifter. Således är kraven och konsekvenser om missbruk av personuppgifter högre. Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina uppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

För att fullgöra vårt åtagande gentemot dig och för att följa lagar och föreskrifter utesluter detta inte att vi kan dela dina personuppgifter med leverantörer. Vi vill däremot understryka att leverantörer inte får någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot Tandläkare Peter Olsson AB. T. ex. kan sådana leverantörer vara tillverkare av elektroniska journalsystem och får således rätt att behandla dina personuppgifter. Ett annat exempel på en sådan leverantör är tandtekniska laboratorium.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar samtliga dina data inom EU/EES.

Vilka rättigheter har jag?

I samband med en nya dataskyddsförordningen har du som patient rätt till bl.a:

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du vill ha information om och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse. Du har rätt att få korrigerat felaktig eller inkomplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall där data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad till. För att få en uppgift borttagen ur din patientjournal måste du vända dig till inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se. Vid beslut av IVO raderas din data av Tandläkare Peter Olsson AB. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Tandläkare Peter Olsson AB och tredje parter, som hindrar oss från att omedelbart radera dina data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftningen men också från konsumenträttslagstiftningen.

Invända mot behandling av uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning

När personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning så kan du ha rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Du måste då specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.

Återkalla ditt samtycke

Om du återkallar, d.v.s tar tillbaka, ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.

Spärra uppgifter i din patientjournal

OBS! Ditt samtycke krävs för att andra vårdgivare skall få behandla dina uppgifter. Du skall alltid informeras om vad en ”sammanhållen journalföring” innebär innan en annan vårdgivare får tillgång till dina uppgifter. 

Om du inte vill att dina journaluppgifter skall vara elektroniskt tillgängliga för andra vårdgivare kan du begära att uppgifterna spärras helt eller delvis för elektronisk åtkomst. Du skall då bli upplyst om vad detta kan få för konsekvenser för din vård, till exempel att du själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att ge dig en god och säker vård. Du skall också vara medveten om att spärr endast kan sättas i elektronisk journal, inte i journal som är pappersburen.

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller Datainspektionen. Om dina personuppgifter har behandlats så att det strider mot Patientdatalagen eller Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

Hur går du tillväga för att använda dina rättigheter?

Kontakta oss om du vill använda någon av dina rättigheter. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig att kontakta Dataskyddsinspektionen på www.datainspektionen.se.

Vem är personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud hos oss?

Tandläkare Peter Olsson AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

Peter Olsson är Tandläkare Peter Olsson AB:s personuppgiftsombud och ansvarar således för dataskyddsfrågor. Har du några frågor eller funderingar kring dina personuppgifter eller vill använda dina rättigheter ber vi dig att kontakta oss.

Kontakta oss

Tandläkare Peter Olsson AB är registrerat hos bolagsverket med organisationsnummer 556972-3454 och har sitt säte på Stjärndalavägen 8 B, 236 34 Höllviken.

Tandläkare Peter Olsson AB tar dataskydd på allvar och tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2018-06-05.

Öppettider

Öppettider
Team Olsson

Måndag

kl. 07:00 – 13:00

Tisdag

kl. 13:00 – 19:00

Onsdag

kl. 07:00 – 13:00

Torsdag

kl. 13:00 – 19:00

Fredag

kl. 08:00 – 13:00

Öppettider
Team Skeppar

Måndag

kl. 10:00 – 17:00

Tisdag

kl. 07:00 – 13:00

Onsdag

kl. 07:00 – 13:00

Torsdag

kl. 13:00 – 19:00

Fredag

Stängt

Kontakt

Team Olsson

Telefon: 040-674 56 60
Mobil: 0733-367 167
Mejla oss på: peter.olsson@tandh.se

Team Skeppar

Telefon: 040-611 30 05
Mobil: 0707-173 662
Mejla oss på: jonas.skeppar@tandh.se

Medlemmar i

Vi är medlemmar i Sverige Tandläkarförbund och Privattandläkarna

© 2024 TandHälsan Olssson & Skeppar

Adress

TandHälsan Olsson & Skeppar
Kamrergatan 8
211 56 Malmö

Se karta

karta