Priser

Svårt att jämföra priser

Trots prislistor kan det vara krångligt att få en överblick på priserna. En fyllning, som förefaller vara billigare hos en tandläkare, kanske inte alltid blir den billigaste när behandlingen är klar. En åtgärd med samma namn kan kan innefatta olika delar. Det kan även vara så att ett tandvårdsteam gör en fyllning eller undersökning mycket snabbare än ett annat och därmed kan pressa priset (kanske även kvaliteten). Klinikens läge, utrustning och medarbetarnas utbildningsnivå kan också speglas i priset.

Våra priser baseras på att vi efter många års erfarenhet har övertygats om att det inte går att ha för bråttom när man behandlar patienter. Vi vet t ex att fyllningar blir sämre om de görs för snabbt (även om du som patient har svårt att mäta kvaliteten på en fyllning).

Inför alla behandlingar ger vi dig en kostnadsbild, ett undersökningsprotokoll och en terapiplan enligt det nya (2008) Tandvårdsstödets regler. Vi informerar även om de eventuella behandlingsalternativ som finns.

Prislista

Här finns vår prislista. Den finns även på 1177.se.

Inför mer omfattande behandling medverkar vi självklart till att hjälpa de patienter som känner att de vill ha en andra åsikt (second opinion) från någon annan vårdgivare. Vi har all undersökningsinformation som journalhandlingar, röntgen och foto digitalt samlat, snabbt tillgängligt för transport till andra vårdgivare. Snabb och säker kommunikation till hela Sverige.

Adress

TandHälsan Olsson & Skeppar
Kamrergatan 8
211 56 Malmö

Se karta

karta

Team Olsson

Tel: 040-674 56 60
Mobil: 0733-367 167

Maila oss på:

Team Skeppar

Tel: 040-611 30 05
Mobil: 0707-173 662

Maila oss på:

Medlemmar i

Medlem av Sveriges Tandläkarförbund

Vi är medlem av Privattandläkarna